WARSZAWA / Prezes ZG PZKO Helena Legowicz wspólnie z Mariuszem Wałachem, prezesem Kongresu Polaków, prezentowali dokonania polskiej społeczności na Zaolziu przed senacką Komisją Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Posiedzenie odbyło się dzisiaj w Senacie RP w Warszawie. Helena Legowicz wspólnie z Mariuszem Wałachem starali się przybliżyć członkom komisji i gościom życie Polaków na Zaolziu. Przedstawili kwestie dotyczące organizacji polskich, mediów, szkolnictwa. Prezentowali też dokument „Wizja 2035” i Fundusz Rozwoju Zaolzia. Ich wystąpienie zostało nagrodzone oklaskami.

– Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem. Te brawa to wdzięczność za to, że jesteście tam Polakami, zostaliście, jesteście wierni ojcowiźnie, przodkom – powiedziała po ich wystąpieniu senator Janina Sagatowska, przewodnicząca komisji.

Bardzo ciekawa była dyskusja i pytania senatorów skierowane do prezesów naszych organizacji. Obszerniej napiszemy o niej już niebawem.

Przebieg całego posiedzenia można obejrzeć tutaj.

 

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test