CZESKI CIESZYN / Pierwsze w nowym roku spotkanie Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w czwartek 3 stycznia w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie poświęcone było polskiemu pisarzowi i malarzowi, młodopolskiemu reformatorowi teatru Stanisławowi Wyspiańskiemu. 15 stycznia mija 150. rocznica urodzin tego krakowskiego twórcy.

Postać artysty przybliżył słuchaczom Bogdan Kokotek, aktor i reżyser teatralny, kierownik artystyczny Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Już na wstępie zaznaczył, że jest to jego debiut w roli wykładowcy akademickiego. Kłopot z Wyspiańskim jego zdaniem polega na tym, że za swego uważają go zarówno ludzie teatru, jak i ludzie pędzla. Dodał jednak od razu, że podzieli się również swoją wiedzą na temat Wyspiański plastyk, ale jego samego bardziej interesuje artysta jako człowiek teatru.

Opisał tamten Kraków z czasów Wyspiańskiego, miasto, z którym twórca „Wesela” związany był przez całe życie. Mówił o sytuacji rodzinnej artysty, jego nauce, kolegach szkolnych, którzy towarzyszyli mu przez całe życie. Przedstawił zainteresowania: plastyczne, zapoczątkowane przez obserwowanie ojca rzeźbiarza, ugruntowane przez studia w Szkole Sztuk Pięknych u Jana Matejki, i teatralne, rozbudzone dosyć wcześnie dzięki licznym wizytom w teatrze. Zwrócił uwagę na wpływ podróży zagranicznych Wyspiańskiego i studiów malarstwa w Paryżu na sposób pojmowania przez niego sztuki i jej sposobu wyrażania.

Zaprezentował znane i mniej znane dzieła malarskie Wyspiańskiego, jego witraże. Przypomniał, że artysta jeszcze jako student brał udział w renowacji kościoła Mariackiego, później zajmował się także wystrojem wnętrz i projektował meble. Był redaktorem pisma o sztuce „Życie”, współpracował z „Chimerą”, aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym młodopolskiego Krakowa. Bogdan Kokotek wymienił najważniejsze dramaty Stanisława Wyspiańskiego, z których najbardziej spektakularnym jest „Wesele” z głośną premierą w 1901 roku, mówił o działaniach teatralnych pisarza, który był wielkim reformatorem teatru. Zmarł w 1907 roku w wieku 38 lat, jego pogrzeb stał się manifestacją polskości.

CR

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Hadyna-zaproszenie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test