BYSTRZYCA Uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny z Bystrzycy zbudowali 3D model wielkiego pieca i wygrali konkurs „Univerzální machr” w kategorii technicznej. 

Ich model 3D wielkiego pieca automatycznie ładował rudę, koks i wapień do wózków, a następnie wrzucał je do wielkiego pieca, z którego wychodziło surowe żelazo i żużel do wcześniej przygotowanych pojemników.

Ich wizja zachwyciła dyrektora Huty Trzynieckiej Jana Czudka, który pochwalił wiedzę uczniów z zakresu produkcji żelaza, wykonany model i prezentację wideo,  którą uczniowie przygotowali.

Konkurs organizuje Miasto Trzyniec, urząd pracy oraz firmy działające w naszym regionie. 

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test