CIESZYN / Ostatnie w 2018 roku spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej” przypadło na piątek 30 grudnia. Bohaterem prelekcji Haliny Morawiec był lekarz i rektor Akademii Medycznej, urodzony w 1887 roku w Bystrzycy profesor Kornel Michejda i jego spuścizna, którą Książnicy Cieszyńskiej podarował jego syn Andrzej Michejda.

Prelegentka zaczęła od przybliżenia sylwetki Kornela Michejdy, którego ojciec był pastorem w Bystrzycy i miłość do języka polskiego zaszczepił swoim dzieciom. Kornel był najmłodszym z rodzeństwa. Naukę rozpoczął w dwuklasowej szkole w Bystrzycy, kontynuował w Cieszynie, gdzie nauczył się niemieckiego. Był najmłodszym uczniem w trzecim roku istnienia gimnazjum polskiego.

Po omówieniu życiorysu Kornela Michejdy prelegentka przeszła do jego bogatego dorobku naukowego. Życie wybitnego lekarza ściśle zresztą splatało się z pracą choćby poprzez liczne zmiany klinik chirurgicznych, które prowadził, a często budował od podstaw. Niemniej często też przyjeżdżał w rodzinne strony. I właśnie w czasie jednego z takich wyjazdów wraz z żoną uratował Cieszyńskie od epidemii ospy. Było to możliwe dzięki szybkiemu wykryciu źródła groźnej choroby – otóż epicentrum niedoszłej epidemii wykrył u szewca, którego syn wrócił z frontu z tak niebezpieczną pamiątką.

Spotkania z cyklu „Cymelia i osobliwości w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej” to nie tylko wyczerpujące i dokładnie analizujące dany temat prelekcje, ale też możliwość obejrzenia oryginałów tytułowych cymelii. Nie inaczej było i tym razem. Zobaczyć więc można było m.in. świadectwo szczepienia Kornela przeciwko ospie z 1891 r , świadectwa szkolne, dyplomy, rękopisy pamiętników, korespondencję służbową, ale też i prywatną.

(indi)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test