CZESKI CIESZYN / Ostatni, trzeci w tym roku Konwent Prezesów, odbył się wczoraj w siedzibie Zarządu Głównego PZKO. Tematem przewodim obrad był zbliżający się Festiwal PZKO.

Ile będzie stoisk Miejscowych Kół PZKO na Festiwalu? Na to pytanie Zarząd Główny PZKO chce znać odpowiedź do końca roku. – Po prostu musimy znać zapotrzebowanie na prąd. Istotną dla nas informacją jest również to, z kim konkretnie w Kole mamy się w kwestii stoiska kontaktować – wyjaśnił wiceprezes PZKO Piotr Chroboczek. Dodał zarazem, że te Koła, które nie mają własnego stoiska, a chciałyby takowe na festiwalu mieć, powinny to zgłosić do ZG. – Szukamy najtańszych wypożyczeń, więc taka opcja jest możliwa – stwierdził.  

Rozmawiano również o odznaczeniach, które w związku z majowym festiwalem mają być przyznane. – Wnioski będą do Polski kierowane za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie – poinformowała prezez PZKO Helena Legowicz. Wyłoniono również członków komisji, która nadesłane przez Koła wnioski będzie weryfikowała.

Ponadto prezes PZKO zaprezentowała nagrodę – Orła 100-lecia Odzyskania Niepodległości Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych dla Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej w uznaniu zasług dla Polonii w Europie – którą pod koniec listopada odebrała podczas jubileuszu 25-lecia EUWP.

Na przedświątecznym Konwencie poruszono również temat bazy członkowskiej PZKO, konkretnie jej weryfikacji. Głośnymi oklaskami podziękowano także za pracę dotychczasowej sekretarce Biura ZG Grażynie Chalupa. I oczywiście złożono sobie życzenia świąteczne.

ikz 

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Gorolski Święto
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test