CIESZYN / To już 10 lat, jak w Cieszynie utworzono Oddział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Biznesu. Przez tą dekadę uczelnia wykształciła ponad 2200 absolwentów na studiach magisterskich, podyplomowych i inżynierskich, a także zaangażowała się w szereg przedsięwzięć popularyzujących wiedzę i naukę. Uczestniczy też w programach transgranicznych, m. in. przy współpracy z PZKO.

  Co niewątpliwie może mieć znaczenie nie tyko dla obecnych, ale także potencjalnych przyszłych studentów, uprawnienia akademickie, jakie posiada ta placówka, plasują ją na 3. miejscu niepublicznych uczelni w Polsce. Cieszyński Oddział WSB to 4 kierunki studiów I i II stopnia, 27 specjalności, 20 kierunków studiów podyplomowych. Ale kształcenie studentów to nie jedyna działalność WSB. Uczelnia popularyzuje też naukę. Prowadzi m.in. Otwartą Akademię Nauki – ponad 5500 odbiorców wykładów i spotkań w szkołach ponadgimnazjalnych w Cieszynie i gminach sąsiednich, przeprowadziła 10 edycji Festiwalu Nauki czyli otwartych wykładów, warsztatów i laboratoriów, a także 8 edycji CUD-u czyli Cieszyńskiego Uniwersytetu Dzieci. Z myślą o rozwoju lokalnym WSB zorganizowała 8 edycji Akademii Biznesu – certyfikowanych szkoleń eksperckich dla kadry menadżerskiej czy „Wsparcie rozwojowe przedsiębiorstw – Biuro Usług Rozwojowych z którego skorzystało 255 przedsiębiorstw (809 przeszkolonych pracowników).

  Ważnym elementem działalności WSB jest współpraca na pograniczu polsko-czesko-slowackim, a także w całej Grupie Wyszehradzkiej. Istotną rolę odgrywa tu współpraca z PZKO. Wspólnie na przykład przygotowano bardzo ważny projekt nie tylko dla zaolziańskich Polaków, ale dla wszystkich Polaków poza granicami kraju i środowisk polonijnych. W ramach projektu „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” utworzono bowiem platformę e-lerningową do nauki polskiego w organizacjach polskich nie tylko na Zaolziu, ale także na Litwie i Łotwie. Również we współpracy z PZKO organizowana jest cyklicznie transgraniczna konferencja „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury” – jedno z nielicznych w Europie środkowej cykliczne transgraniczne wydarzenie naukowe, które niezmiennie odbywa się zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie granicy (w Cieszynie i Czeskim Cieszynie).

  WSB współpracuje też z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie. Wspólnie z „ bańskim” oraz uniwersytetem w słowackiej żylinie organizują także cykliczną konferencję naukową „Nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji – perspektywa globalna, transgraniczna i lokalna.”

  Twórcy i prowadzący uczelnię oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. samorządowcy z regionu, poseł, senator, a także Wiceprezes Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, uroczyście świętowali 30 listopada w cieszyńskim Hotelu pod Brunatnym Jeleniem. Oprócz przedstawienia działalności i dorobku uczelni podpisano list intencyjny o współpracy Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB z Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz Euroinstytutem w Cieszynie. Obecny na uroczystości senator RP Tadeusz Kopeć w imieniu senatu wręczył na ręce Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie prof. nadzw. dr hab. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyna medal, a w krótkim przemówieniu podziękował za wspieranie Zaolzia. – Stworzenie platformy do nauki języka to niezwykłe wsparcie dla organizacji polskich i polonijnych niespotykane wśród innych uczelni. I za to chciałem w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pani rektor bardzo serdecznie podziękować –  mówił Kopeć, wręczając medal przygotowany przez Senat na uroczystości 100-lecia 

  (indi)

   

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test