KARWINA / Grono parafian ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. z Karwiny pod przewodnictwem biskupa Tomáša Tyrlíka i pastora Emila Macury, a także mieszkańcy z obu stron Olzy niezależnie od wyznania oraz wicekonsul RP w Ostrawie Maria Kovács wzięli udział w niedzielę 4 listopada w uroczystości wspomnieniowej na nieczynnym cmentarzu ewangelickim na dawnej kolonii Meksyk w starej Karwinie.

Spotkanie modlitewne odbyło się w ramach Święta Zmarłych i przypadającej w tym roku 115 rocznicy założenia tej nekropolii. Dokładnie rok wcześniej w tym miejscu z inicjatywy Beerclubu – Braci Kuflowej na Zaolziu rozpoczęto prace porządkowe, aby miejscu wiecznego spoczynku wielu zasłużonych dla karwińskiej społeczności ewangelickiej przywrócić godny wygląd.

W krótkim przemówieniu wicekonsul Kovács podziękowała wszystkim zaangażowanym w odnowienie nekropolii i przypomniała słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, że narody, które nie posiadają historii, skazane są na utratę swojej tożsamości i przestają istnieć. – Miarą człowieczeństwa jest pamięć – podkreśliła dyplomatka – pamięć po tych, którzy odeszli.

– Mówiłem wielokrotnie, że u Boga nikt nie jest zapomniany – nadmienił w kazaniu pastor Macura. – A to są dwa punkty: choćby wszyscy zapomnieli, On, Najwyższy, nie zapomni. Nikt nie będzie zapomniany i każde życie będzie oceniane przez Najwyższego. To miejsce może być inspiracją nadziei, która sięga za grób.

Wątek eschatologiczny poruszył również bp Tyrlík, nawiązując do hiszpańskiego przysłowia, powiadającego, że umarli otwierają oczy żywym. – Przychodząc na miejsce cmentarne pytamy: co jest celem naszego życia? Czy śmierć jest ostatnim słowem? Jako chrześcijanie mamy nadzieję żywą, nadzieję w Jezusie Chrystusie, bo on umarł i zmartwychwstał, Jego grób został pusty.

Po wspólnym odmówieniu modlitwy „Ojcze nasz”, zebrani pojechali do Frysztatu, gdzie w przykościelnej salce parafialnej pastor Macura opowiedział o historii cmentarza, którego losy ściśle się związały z losami nieistniejącej już starej Karwiny.
(rds)

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test