TRZYNIEC / Drugi dzień wizyty Ambasador Polski Barbary Ćwioro na Zaolziu był bardzo intensywny, obejmował bowiem spotkania w pięciu miejscowościach – od Karwiny po Mosty koło Jabłonkowa. Szefowa polskiej misji dyplomatycznej w Czechach odwiedziła m.in. Dom PZKO w Trzyńcu-Karpętnej, gdzie spotkała się z prezes Miejscowego Koła PZKO Anną Zmełty i wiceprezesem MK Mieczysławem Arciszem.

– Jesteśmy niedużym Kołem, ale działamy. Największym problemem, który musimy rozwiązać, jest remont dachu naszego Domu PZKO. Projekt został napisany, wysłany i czekamy czy uda nam się zdobyć fundusze. Ponadto chcielibyśmy utworzyć tutaj Izbę Pamięci założyciela i kierownika zespołu „Śląsk” Stanisława Hadyny, który w Karpętnej się urodził – opisała pokrótce obecną sytuację MK jego prezes Anna Zmełty.  

Miejscowe Koło PZKO w Trzyńcu-Karpętnej jest niedużym Kołem, liczy niespełna 70 członków. Niemniej jak podkreślił jego wiceprezes Mieczysław Arcisz, jest Kołem przyszłościowym, bowiem na Karpętnej buduje się sporo nowych domów, czyli przybywa młodych mieszkańców z dziećmi. 

Rozmowa toczyła się nie tylko wokół koniecznego remontu, ale też bieżącej działalności MK, aktywności jego członków, organizowanych wydarzeń. Ambasador Barbara Ćwioro przejrzała również kroniki Koła wczytując się nie raz w opisy zdjęć, złożyła też wpis w kronice. 

Szefowej polskiej misji dyplomatycznej w RC w podróży po Zaolziu towarzyszą konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski i prezes PZKO Helena Legowicz.

ikz

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA Kapela Lipka
REKLAMA Uroczysta akademie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test