REGION / Trzy dni, czternaście spotkań. Nowa Ambasador RP w Czechach Barbara Ćwioro rozpoczęła pierwszą wizytę w naszym regionie. Po spotkaniu z  prezydentem Ostrawy Tomášem Macurą szefowa polskiej misji dyplomatycznej przyjechała do Czeskiego Cieszynia, gdzie na obiedzie roboczym spotkała się z przedstawicielami organizacji zajmujących się polską oświatą i szkolnictwem oraz mediów na terenie Zaolzia.

– Chciałam tutaj przyjechać, to był mój priorytet. Chociaż w przyszłym tygodniu rozpoczynają się w Pradze konsultacje międzyrządowe, co jest również dużym wyzwaniem dla naszej ambasady, chciałam właśnie w ten, jakże ważny dla Polski weekend, przyjechać do Państwa i spotkać się, poznać oraz odwiedzić wszystkie ważne miejsca – stwierdziła ambasador w trakcie krótkiego wywiadu udzielonego polskiej redakcji Radia Ostrawa oraz miesięcznikowi „Zwrot”.

W dniu dzisiejszym Barbara Ćwioro odwiedziła również polską szkołę podstawową w Czeskim Cieszynie, zaś w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego spotkała się z przedstawicielami Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich.    

Jutro szefowa polskiej misji dyplomatycznej odwiedzi Dom PZKO w Karwinie-Frysztacie, polskie przedszkole i szkołę podstawową w Gnojniku, MK PZKO w Karpentnej, Dom PZKO w Jabłonkowie, Dom PZKO w Mostach koło Jabłonkowa, złoży też kwiaty na grobie polskich legionistów na cmentarzu w Jabłonkowie oraz pod pomnikiem ofiar faszyzmu w Jabłonkowie. Natomiast w niedzielę Barbarę Ćwioro będzie można spotkać podczas otwarcia Biegu Niepodległości w Parku A. Sikory w Czeskim Cieszynie, złoży również kwiaty na Konteszyńcu oraz na cmentarzu w Stonawie. Ponadto odwiedzi Dom Polski w Cierlicku, gdzie weźmie udział w obchodach z okazji stulecia odzyskania Niepodległości oraz złoży kwiaty pod pomnikiem Żwirki i Wigury na Kościelcu. Zaś wieczorem w Teatrze Cieszyńskim obejrzy przedstawienie „Fantazja Polska” w reżyserii Bogdana Kokotka. 

ikz

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Hadyna-zaproszenie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test