CZESKI CIESZYN / Jeszcze ściślejszych kontaktów teatru z publicznością pragnie nowy dyrektor Teatru Cieszyńskiego Petr Kracik. W sobotę 6 października po światowej prapremierze „Fantazji polskiej”, zagranej przez Scenę Polską Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, podczas której na widowni zasiedli także radca Ambasady RP w Pradze Marzena Krajewska, konsul Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie Maria Kovacs i autor prezentowanej sztuki Maciej Wojtyszko, widzowie zaproszeni zostali na spotkanie z twórcami dzieła scenicznego.

Była to więc dla teatru okazja do podwójnej niejako konfrontacji z publicznością. Najpierw podczas spektaklu premierowego, który jest zawsze pierwszym probierzem wartości inscenizacji. Wprawdzie poprzedzała go próba generalna już z młodymi widzami, jednak byli oni dość skąpi w reakcje. Żywo reagowała natomiast publiczność premierowa, nie szczędząc aktorom braw w trakcie i po zakończonym przedstawieniu.

Potem zaś była okazja do bezpośrednich rozmów widzów z zespołem teatralnym, gorących ocen i refleksji. Głos zabrał dyrektor Petr Kracik, witając widzów Sceny Polskiej i zapowiadając takie spotkania po każdej premierze. Twórców „Fantazji polskiej”, od strony artystycznej i technicznej, przedstawił kierownik artystyczny Sceny Polskiej, a jednocześnie reżyser spektaklu Bogdan Kokotek. Podziękowania dla wszystkich, dzięki którym powstało przedstawienie, przekazał również autor sztuki Maciej Wojtyszko, podkreślając, że bardzo wiernie oddany został napisany przez niego tekst.

CR

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Hadyna-zaproszenie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test