CZESKI CIESZYN /  Czy osoba, która została nominowana do wpisu do Złotej Księgi, będzie musiała w związku z wpisem wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych? Temat, w jaki sposób nowa Ustawa o ochronie danych osobowych (GDPR) bezpośrednio wpisuje się w bieżącą działalność Miejscowych Kół, zdominował wczorajszy Konwent Prezesów PZKO, który tym razem odbył się w Domu PZKO na ul. Bożka.


Pokłosiem nowej Ustawy o ochronie danych osobowych (GDPR) jest trzynaście dokumentów, z którymi muszą się zapoznać wszyscy prezesi MK PZKO. O nowych obowiązkach wynikających z ustawy poinformował prezesów Jakub Sembol z kancelarii prawnej Hajduk i partnerzy, która temat ochrony danych osobowych opracowała na potrzeby PZKO.

Trzynaście dokumentów wraz z informacjami, do czego dany dokument służy i co należy z nim zrobić, trafią do Miejscowych Kół, jak zapowiedziała prezes PZKO Helena Legowicz, do 10 listopada. Ponadto prezes zwróciła się do obecnych z apelem o wysyłanie do Zarządu Głównego PZKO pytań związanych z ustawą. „Sądzę, że wiele pytań będzie się powtarzało. Dlatego chcemy zebrać je wszystkie, opracować odpowiedzi i poinformować wszystkich naraz”, wyjaśniła.

Kolejnym tematem obrad był Festiwal PZKO 2019, a konkretnie możliwość otrzymania z okazji tego wydarzenia polskich odznaczeń dla członków MK. – Chodzi o odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proszę zatem zastanowić się, którzy członkowie waszego Miejscowego Koła na nią zasługują – wyjaśniła Helena Legowicz. Formularze wniosków prześle do MK Biuro ZG PZKO, termin na ich wypełnienie i przesłanie z powrotem mija 30 listopada.

Ponadto, będąc dalej w temacie Festiwalu PZKO, który odbędzie się w Trzyńcu 25 maja, Miejscowe Koła PZKO już teraz powinny się zastanowić, które z nich będą chciały mieć na festiwalu swoje stoisko. – Wstępne deklaracje są nam potrzebne do końca roku – zaapelowała prezes PZKO.

Na konwencie pokrótce przedstawiono również przebieg Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się we wrześniu w Warszawie, i w którym uczestniczyła sześcioosobowa delegacja PZKO. Poinformowano również o najbliższych imprezach, z których większość organizowana będzie z okazji 100-lecia niepodległości (informacje szczegółowe dostępne będą na bieżąco na portalu www.zwrot.cz). Natomiast Anna Piszkiewicz, członek ZG PZKO, przedstawiła pokrótce zebranych treść i cel projektu „Wiedza bez barier”, który wraz z organizacjami Polaków na Litwie i Łotwie zrealizowali również członkowie PZKO. Dyskutowano również o ostatnich wyborach samorządowych.
ikz

 

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA Kapela Lipka
REKLAMA Uroczysta akademie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test