Patronaty zakładów pracy nad poszczególnymi zakładami naukowymi stanowią wielką pomoc dla nowej szkoły w jej pracy nad wychowaniem przyszłego obywatela społeczeństwa socjalistycznego. Instytucja patronatów fabrycznych zbliża niejako szkołę do życia.

Uczniowie winni się szczegółowo zapoznawać z przebiegiem pracy na fabryce patronującej, z technologią produkcji, z trudnościami do przezwyciężenia, wreszcie z walką o wykonanie planu. Uczniowie powinni znać osobiście przodowników pracy ze „swego” zakładu pracy, otaczać ich specjalną czcią, znać wyczyny przodowników pracy.

W ten sposób z jednej strony zainteresowania młodzieży skierowane będą na to, co jest dla fabryki najważniejsze, w ten sposób będą się wychowywały kadry przyszłych pracowników zakładu pracy, którzy będą mieli głęboko zakorzenione zarówno znajomości techniczne, którzy będą zżyci z problematyką przedsiębiorstwa, z drugiej strony zaś rozwój umysłowy i ideologiczny młodzieży dzięki ześrodkowaniu zainteresowań w pożądanym kierunku będzie przebiegał znacznie szybciej.

(O właściwe pojęcie partonatów zakładów pracy nad szkołami. „Zwrot”, 1950, nr 2)

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Slam poetry CZ-PL show
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test