LIGOTKA KAMERALNA / W Ligotce Kameralnej, jak w większości miejscowości na Śląsku Cieszyńskim, są dwa kościoły: katolicki i ewangelicki. Jednak bardziej charakterystyczny jest ten młodszy, katolicki z 1886 r. roku ze względu na ciekawą architekturę. Ewangelicki kościół poszczycić się może długą historią sięgającą 1782 roku. Ligotka Kameralna była bowiem wsią w większości ewangelicką (jak podaje portal Fotopolska: W 1890 r. w Ligotce Kameralnej żyło 982 ewangelików i 131 katolików).

Jednak, na co zwraca uwagę wspomniany portal, „do miejscowości tej przyjeżdżali kuracjusze z Wiednia czy Krakowa, którzy na ogół byli katolikami. Głównym pomysłodawcą budowy kościoła był ks. proboszcz Alojzy Oreł z parafii gnojnickiej. Projekt architektoniczny przygotował Max Schweda z Wiednia – syn Josefa Schwedy – budowniczego z Cieszyna”. Z budową uwinięto się w cztery lata.

Kościół jest tak charakterystyczny dzięki budulcowi, z jakiego go wzniesiono – miejscowego piaskowca godulskiego wydobywanego w pobliskim kamieniołomie. Jedynie portal wejściowy wykonano z kamienia wydobytego w Wędryni, stąd odcina się od reszty budowli jasnożółtym kolorem. Ciekawostką może być również fakt, że Kościół stanął w miejscu, gdzie dawniej znajdowała się arcyksiążęca gospoda.

Podczas konsekracji kościoła, która odbyła się w niedzielę 1 sierpnia 1886 – jak odnotowała „Gwiazdka Cieszyńska” – „było najprzód kazanie polskie powiedziane przez ks. proboszcza Dominika Orła, które widocznie wzruszyło tysiące słuchaczy; potem nastąpiło kazanie niemieckie ks. misjonarza P. Eberhard. Po konsekracji odbyła się suma w poświęconym kościele, którą celebrował Przew. ks. prałat Matzke z Krakowa z liczną asystencją. Po zakończeniu tak uroczystego nabożeństwa udano się do Gnojnika na plebanię, w której był przygotowany obiad dla przybyłych gości. Podczas obiadu wznoszono zajmujące toasty, pierwszy od wielce zasłużonego ks. proboszcza Alojzego Orła na cześć Ojca św. Leona XIII, księcia biskupa Roberta i sufragana biskupa Franciszka Śniegonia; drugi na cześć Najj. cesarza Franciszka Józefa itd. Wielkie zasługi zjednał sobie ks. proboszcz Alojzy Oreł o podźwignięciu ducha religijnego w swojej okolicy; niech mu Bóg zapłaci stokrotnie za jego niestrudzone prace.”.

Trasa: Kościół Rzymskokatolicki Serca Pana Jezusa znajduje się przy żółtym szlaku turystycznym prowadzącym z centrum Ligotki Kameralnej na Godulę. Nabożeństwa są w nim odprawiane w soboty w lecie o godz. 16:30, w zimie zaś o godz. 15:30.

(indi)

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test