W ciężkich dniach, bezpośrednio po wkroczeniu obcych wojsk do naszego kraju, zostało poddane szczególnie trudnej próbie nasze polskie społeczeństwo. Najciężej zaś było nam komunistom – Polakom. Bo wojska wysłali między innymi też komuniści – Polacy.

Był to dla każdego z nas wstrząs, przenikający do najgłębszych zakamarków świadomości i sumienia. Próba ogniowa. Można z czystym sumieniem stwierdzić, że wyszliśmy z niej z honorem. Przygniatająca większość nas, Polaków w Czechosłowacji, stanęła zdecydowanie po stronie legalnych władz państwowych.

Takie stanowisko nakazywało nam przede wszystkim sumienie, a także rozsądek. Żaden uczciwy człowiek, który żył w ostatnich miesiącach w naszym państwie, mogący obserwować i odczuwać sens demokratycznych przemian oraz widzieć, do czego one zmierzają, do czego dążą partia i rząd, nie mógł bowiem akceptować wykonstruowanego poglądu, że u nas narasta kontrrewolucja, i tak, jak całe społeczeństwo naszego kraju, musiał potępić wprowadzenie do argumentacji ideologicznej czołgów.

(Po dniach próby. „Zwrot”, 1968, nr 9)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test