KARWINA / Szybko rośnie nowe rondo koło stadionu zimowego pod Rynkiem Masaryka w Karwinie-Frysztacie. Miejsce to zna całe Zaolzie, gdyż nieraz tamtędy prowadził pochód na Festiwalu PZKO.

Dobiega powoli końca pierwszy etap remontów ulic w centrum miasta. Realizację projektu „Przebudowa ulic w centrum miasta Karwiny, w zamian za zlikwidowane w zniszczonej przez wydobycie węgla części miasta” rozpoczęto w maju, zakończenie planowane jest na listopad. Chodzi o długo oczekiwaną przebudowę ulic Lázeňská, Karola Śliwki, Poštovní i częściowo Mlýnská.

Remonty są współfinansowane, co udało się osiągnąć po kilkuletnich negocjacjach, ze środków Ministerstwa Finansów RC. W ramach projektu zostanie całkowicie naprawiona nawierzchnia asfaltowa, powstaną nowe chodniki granitowe, wymienione zostanie oświetlenie uliczne, naprawiony będzie most itd. Klasyczne skrzyżowanie ulic Karola Śliwki i Pocztowej oraz skrzyżowanie ulic Karola Śliwki, Młyńskiej i Rynku Masaryka zostaną zastąpione rondami.

red

 

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test