CIESZYN / Aż do 4 września czynna jest w galerii Przystanek Grafika w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie wystawa ekslibrisów „Tadeusza Ramika powroty w rodzinne strony”. Ich autor urodził się w 1940 roku w Karwinie, mieszkał przez wiele lat w Hawierzowie, był członkiem Sekcji Literacko-Artystycznej Zarządu Głównego PZKO, od 1986 roku związał swoje losy z Gdańskiem.

Karol Franek, prezes Muzeum Drukarstwa, podczas wernisażu 26 lipca przeprosił obecnych, którzy przyszli nie tylko obejrzeć wystawę, ale też spotkać się z Tadeuszem Ramikiem. Niestety stan zdrowia nie pozwolił artyście na wizytę w rodzinnych stronach. Jego drogę artystyczną przedstawił gościom wernisażu Władysław Owczarzy.

– W Miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Hawierzowie rozpoczynał swoją karierę plastyka, swoje spotkania ze sztuką. Przeważało malarstwo, grafika była uzupełnieniem jego twórczych zmagań – wprowadził obecnych w temat. Mówił o zainteresowaniach Tadeusza Ramika, przytaczał wydarzenia i ważne momenty z jego życia, które zaważyły na podejmowaniu takich, a nie innych decyzji. Drugą obok malarstwa pasją artysty stały się góry.

Tadeusz Ramik jest przede wszystkim malarzem, ale też autorem niespełna dwustu ekslibrisów, których część zaprezentowano na wystawie. – Posługuje się wyłącznie technikami metalowymi, akwafortą lub łączy kilka technik. Na dzisiejszą prezentację przygotował skromny przekrój swojej twórczości – wyjaśnił Owczarzy, podkreślając, że są to przede wszystkim ekslibrisy przeznaczone dla Zaolziaków, dla przyjaciół ze Śląska Cieszyńskiego.

CR

 

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test