Minęła właśnie pięćdziesiąta rocznica śmierci Pawła Kubisza. Był poetą i publicystą, głównym przedstawicielem regionalizmu literackiego, animatorem życia kulturalnego na Zaolziu, pierwszym redaktorem „Zwrotu”.

Paweł Kubisz (12.5.1907-19.8.1968) urodził się w Końskiej. Zadebiutował zbiorem wierszy „Kajdany i róże” (Frysztat, 1927) w duchu młodopolskim, w których przeważał temat krzywdy chłopskiej i robotniczej, z akcentami ostrej krytyki, a nawet z wezwaniem do boju. Motywy te uwypuklił w zbiorze „Przednówek” (1937, II uzup. wyd. Łódź, 1946), który na długi czas stał się pewną normą dla środowiska polskiej literatury na Zaolziu.

Po wojnie usiłował Paweł Kubisz nawiązać do sukcesu „Przednówka” opracowaniem tematów historycznych (dramat „Opowieść wydziedziczonych” /1949/ i poemat „Rapsod o Oszeldzie” /1953/) oraz prowadzeniem polemiki z tym, co było w sprzeczności z jego ideałami społecznymi. Czynił tak w publicystyce, okazyjnie publikowanych wierszach, które zostały później zebrane w rękopisie w zbiorze „Aria z zaplutej trumny”. Ukazał się też m.in. arkusz poetycki Kubisza „Pod Godulą w skałach skryte” (1948). Pośmiertnie wydany został zbiór opowiadań gwarowych „Zaszuwierzóny świat” (1972).

red

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Slam poetry CZ-PL show
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test