Szczególne znaczenie dla naszej organizacji ma praca z młodzieżą. Jeszcze do poprzedniego Zjazdu nasza organizacja była instytucją starzejącą się. Przeciętny wiek członka PZKO wzrastał i wynosił już prawie 50 lat.

Obecnie dzięki napływowi młodzieży zdecydowanie się obniżył i ciągle obniża. W okresie od VIII Zjazdu przyjęliśmy do Związku ponad 2000 młodych ludzi. Sprawa ta nie jest jednak ani taka prosta, ani taka jednoznacznie korzystna.

Nie wystarczy bowiem młodych ludzi pozyskać za członków PZKO. Bez porównania trudniej jest stworzyć dla nich w Związku, w Kołach odpowiednie warunki wyżycia się, pomóc im zwalczać nudę.

Tutaj mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia, zarówno w Kołach, jak w poszczególnych aktywach Zarządu Głównego. Chodzi o więcej zrozumienia dla spraw młodieży, dla ich upodobań, gustów, mody ze strony starszych działaczy związkowych.

(Życie stawia przed nami nowe wymagania. „Zwrot”, 1965, nr 4)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test