REGION / Pomimo tego, że wakacje w pełni, to niedawni absolwenci uniwersytetów na pewno ciągle myślą o przyszłości. Jedną z możliwości oferuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Trwa bowiem nabór do „Programu stypendialnego dla Polonii na studia trzeciego stopnia“, czyli na studia doktoranckie.

Rekrutacja ruszyła już 10 lipca i potrwa do 14 sierpnia do godz. 15.00. Zgłoszenia można przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronach internetowych NAWA. Według Agencji celem programu stypendialnego jest poprawianie nie tylko znajomości języka polskiego, ale również stopnia kwalifikacji w środowiskach polonijnych.

Środki finansowe, które pomogą pokryć koszty utrzymania w trakcie studiów doktoranckich, będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Do programu zgłaszać się mogą wszystkie osoby posiadające udokumentowane pochodzenie polskie (takie zaświadczenie najczęściej wydawane jest przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie), które nie posiadają obywatelstwa polskiego i uzyskały dyplom ukończenia studiów magisterskich nie wcześniej niż w 2014 roku. Równocześnie zainteresowani muszą posiadać zgodę pracownika naukowego na objęcie opieką naukową podczas przygotowywania planowanej rozprawy doktorskiej. Ważne jest ponadto zaświadczenie lekarskie.

Stypendium wynosić będzie 2 200 PLN miesięcznie. – W ramach Programu wnioskodawcy mogą się starać o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowadzone na uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa. Zasady przyjęć na studia określają uczelnie, które również podejmują ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów – podkreślają pracownicy NAWA.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć tutaj.

kc

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test