HAWIERZÓW / Dobra wiadomość dla hawierzowskich właścicieli domków rodzinnych: już jesienią doczekają się nowych kompostowników. Dzięki dotacji z Ministerstwa Środowiska miasto zakupi 1400 takich domowych pojemników.

Miasto starało się o dotację na zakup kompostowników już dwa razy. Po raz pierwszy Ministerstwo Środowiska odrzuciło wniosek z powodu ograniczonych środków finansowych.

Oprócz domowych pojemników miasto zakupi również 15 kontenerów na ubrania i tkaniny. – Segregowanie śmieci również z punktu widzenia tkanin umożliwia ograniczenie ilości odpadów, która trafia na wysypisko – wytłumaczył Karel Šlechta, zastępca burmistrza do spraw gospodarczych.

Nowe pojemniki będą kosztować prawie 4,5 miliona koron. Pieniądze uzyskane z dotacji pokryją 85 procent kosztów całkowitych.

kc

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test