CZESKI CIESZYN / Obóz przymiejski „Lato z tradycją” zorganizowany przez Miejscowe Koło PZKO w Trzanowicach oraz konkurs „Niebory mają talent” Miejscowego Koła PZKO w Nieborach zwyciężyły w tegorocznym konkursie Zarządu Głównego PZKO o najlepszą ubiegłoroczną inicjatywę.

„Lato z tradycją” zdobyło najwięcej głosów w głosowaniu otwartym, natomiast inicjatywę „Niebory mają talent” za najlepszą uznało jury, w skład którego weszli przedstawiciele Zarządu Głównego oraz przedstawiciele Rad i Sekcji ZG PZKO z tym, że osoby, które zgłosiły inicjatywę do konkursu lub były jej realizatorem nie brały udziału w głosowaniu.

Zwycięzcy Nowych Inicjatyw PZKO 2017 w obu kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe  ufundowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Jedną z nagród ufundował Konsulat Generalny RP w Ostrawie, zaś zestaw książek Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki.

Drugie miejsce w głosowaniu publicznym zajęła inicjatywa MK PZKO Czeski Cieszyn-Sibica „Dom Polski PZKO Sibica”, trzecie „Warsztaty twórcze” MK PZKO Gródek. Natomiast jury na srebrnym miejscu uplasowało inicjatywę zespołu Rytmika „Zatańcz ze mną”, na brązowym zaś „Klub Kibica Boconowice” działający w MK PZKO Boconowice.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 11 inicjatyw. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, zaś inicjatywy, które zajęły trzy pierwsze miejsce w głosowaniu publicznym oraz wskazane przez jury, otrzymały dodatkowo nagrody rzeczowe. 

Tegoroczny finał Inicjatyw odbył się tradycyjnie w Domu PZKO, zmianie uległa forma zakończenia konkursu. Zamiast uroczystego zakończenia zorganizowano tym razem warsztaty, podczas których inicjatywy zostały nie tylko przedstawione, ale też dzielono się doświadczeniami podczas ich realizacji.

ikz 

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Hadyna-zaproszenie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test