REGION / Spotkanie artystów, tych najmłodszych i tych trochę starszych, oraz popularyzacja polskich piosenek wśród Polonii. Takie cele obrał sobie I Festiwal Piosenki Polonijnej dla Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 17 listopada w Linzu w Austrii. Kartę zgłoszenia do przeglądu mogą nadsyłać również Polacy mieszkający w krajach sąsiadujących z Austrią.

Festiwal poświęcony jest 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Etap przedfestiwalowy będzie składał się z dwóch części. Uczestnicy mają czas na przygotowanie co najmniej 2 utworów w języku polskim i przesłanie ich w formacie mp3 do 30 października. Lista osób czy grup muzycznych zakwalifikowanych do przeglądu zostanie ogłoszona 10 listopada.

Festiwal przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: do 7 roku życia, od 8 do 13 lat, od 14 do 18 lat. Jury przy ocenie występów będzie skupiać się na doborze repertuaru do możliwości i wieku dziecka, emisji i dykcji czy choreografii wraz z ogólnym wrażeniem występu.

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na życzenie pod adresem mailowym. Tam również trzeba przesyłać nagrane utwory. Festiwal odbędzie się pod patronatem Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii. Organizatorem imprezy jest Polskie Radio w Górnej Austrii przy pomocy Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ambasady RP w Wiedniu.

kc

Tagi: , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test