Do najstarszych stażem działalności naszych chórów należy chór mieszany z Lutyni Dolnej założony w 1908 roku, który przed I wojną światową prowadzili nauczyciele tamtejszej polskiej szkoły Wilhelm Greger, Józef Topiarz, Andrzej Fober, Jan Górniak oraz organista Ferdynand Janeczek.

Po I wojnie światowej chór dolnolutyński zreaktywował swoją działalność jako sekcja Macierzy Szkolnej w 1920 roku. Po II wojnie światowej życie śpiewacze rozpoczęło pracę na nowo przy Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym.

Wieczór jubileuszowy z okazji 60-lecia działalności chóru odbył się 26 kwietnia 1969 roku w Lutyni Dolnej. Program wykonał chór jubilat, zespoły śpiewacze Lutyni Górnej, chór Hasło Skrzeczoń, kwartet męski z Orłowej oraz chóry połączone.

Wzruszającym momentem w czasie składania gratulacji była chwila, kiedy przedstawiciel Zrzeszenia Śpiewaczego wręczał akty uznania założycielom i pierwszym członkom chóru sprzed 60 lat: Marii Goduli, Amalii Goduli, Annie Górniak, Agnieszce Holesz, Elżbiecie Bierońskiej, Elżbiecie Szelidze, Janinie Uherek, Genowefie Janeczek oraz Franciszkowi Holeszowi. Z ogromnym wzruszeniem przysłuchiwali się ci pionierzy dolnolutyńskiego ruchu śpiewaczego pięknej uroczystości jubileuszowej.

(Dwa jubileusze chórów, „Zwrot”, maj 1969)

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test