CZESKI CIESZYN / W siedzibie Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie odbyło się w środę 23 maja zebranie członkowskie Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki. Podsumowano dokonania ubiegłego roku, wytyczono plany na rok bieżący.

Sprawozdanie z działalności w 2017 roku przedstawiła prezes SPPK Helena Legowicz, sprawozdanie kasowe skarbnik Ewa Sikora, a wyniki pracy Komisji Kontrolnej jej przewodnicząca Irena Mierzwa. Najważniejszymi przedsięwzięciami były zaolziańskie spotkania pisarzy z Polski z młodymi czytelnikami. „Z książką na walizkach“ to impreza promocyjna dla dzieci i młodzieży, „Ja czytam tobie a ty mnie” zachęca do wzajemnego czytania, dzieci rodzicom, rodzice dzieciom. SPPK wydało też książkę Jany Raclavskiej „O przestrzeni, wodzie i kolorach w prozie Wiesława Adama Bergera”, poświęconą zaolziańskiemu pisarzowi.

W planie działalności na 2018 rok jest kontynuacja projektów „Z książką na walizkach” i „Ja czytam tobie a ty mnie”. Akcja „Z książką na walizkach” odbędzie się od 15 do 17 października, z Polski przyjedzie sześciu pisarzy. Ważnym jej elementem jest konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych. Najbliższe spotkanie w ramach akcji „Ja czytam tobie a ty mnie” odbędzie się 7 czerwca, na Zaolzie zawita Rafał Witek.

Zrealizowanym już w tym roku projektem była wycieczka do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach. Na Zaolzie dotarły też publikacje z szesnastej zbiórki książek dla Zaolzia, przeprowadzonej przez Tomasza Sypniewskiego z Bydgoszczy.

SPPK szykuje wydanie kolejnej pozycji książkowej, będzie to prezent dla bibliofili. Jesienią obchodzić będzie osiemdziesiąte urodziny znaczący zaolziański ekslibrista Zbigniew Kubeczka. Jego ekslibrisy dopełnią w książce wiersze Renaty Putzlacher.

CR

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również


Benefis Karola Suszki

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Dozynki slaskie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test