CIESZYN / Najsłynniejsza anatomia człowieka z XVI wieku, czyli “De humani corporis fabrica libri septem” autorstwa Andreasa Vesaliusa zaprezentuje się w Książnicy Cieszyńskiej. W ramach cyklu „Cymelia i osobliwości w zbiorach KC“ z rarytasem zapoznać się będzie można w piątek 18 maja.

Rodak z Brukseli, medyk cesarza Karola V, Andreas Vesalius postanowił rzucić wyzwanie spuściźnie starożytnego Klaudiusza Galena. W niedługim czasie pod jego rękami powstało dzieło, które anatomię postrzegało jako naukę i tym samym stało się punktem wyjścia do rozwoju współczesnej medycyny.

„Dzieło opracowałem w taki sposób, ażeby nawet ci, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście w sekcjach, mogli poznać dobrze anatomię. Ilustrowałem to dzieło rycinami, które wiernie oddają wygląd narządów” tak sam autor podkreślał wagę ilustracji, które po 200 latach kopiowali twórcy Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. O rysunkach, ale również o drodze, jaką druk ten przebył zanim znalazł się w zbiorach cieszyńskiego jezuity Leopolda Jana Szersznika opowie na spotkaniu Krzysztof Kleczek.

kc

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Hadyna-zaproszenie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test