ŁOMNA DOLNA / W Niedzielę Wielkanocną 1 kwietnia zmarł Bronisław Procner, nauczyciel, folklorysta, rzeźbiarz. Tę smutną wiadomość przekazano publiczności zgromadzonej na przedstawieniu Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Łomnej Dolnej. Bronisław Procner był nie tylko wiernym widzem na corocznych premierach amatorskiego zespołu teatralnego, ale sam również pisał dla tego teatru.

Urodził się 17 października 1929 roku, ukończył studia pedagogiczne w Ostrawie. W 1958 roku zamieszkał w Łomnej Dolnej, ponad trzydzieści lat kierował polską szkołą w tej miejscowości. Był animatorem kultury, członkiem Sekcji Literacko-Artystycznej ZG PZKO, zapalonym folklorystą, wspaniałym gawędziarzem. Współpracował z miesięcznikiem „Zwrot” od jego założenia, przez wiele lat zamieszczał na jego łamach teksty, głównie podszyte satyrą, jak również rysunki.

Nie tylko na Zaolziu znane są jego rzeźby, beskidziołki, będące plastyczną sagą łomniańskich rodów góralskich. „Ta rzeźbiarska przygoda – pisał o pasji Procnera Władysław Sikora – dokonuje się na pograniczu między twórczością ludową a uniwersalną. Penetrując tereny ludowości, usiłuje określić nieuchwytne, obecne już tylko w rodowej pamięci ogólniejsze cechy górali, ich zanurzenie w czasie i sposoby dotykania życia. Beskidziołki rozeszły się po wszystkich kontynentach jako serdeczne pamiątki stron rodzinnych”.

(red)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test