REGION / Program stypendialny „Plus – AKTYWNY STUDENT” prowadzony przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie“ będzie kontynuowany. Wnioski studentów, również zaolziańskich, przyjmowane są od 11 kwietnia do 15 maja.

Stypendia przeznaczone są dla studentów na wszystkich poziomach kształcenia wyższego, którzy studiują w kraju swego zamieszkania. Wraunkiem jest udokumentowane polskie pochodzenie, ukończenie szkoły średniej z polskim językiem nauczania, mieszkanie poza granicami Polski od co najmniej 15 lat, osiąganie dobrych wyników w nauce, aktywna działalność wspierająca miejscową Polonię oraz dobre posługiwanie się językiem polskim.

Zainteresowani muszą wypełnić formularz wniosku stypendialnego i wraz z niezbędnymi dokumentami przesłać na adres stypendia@pol.org.pl. Oprócz tego oryginał dokumentacji trzeba przesłać pocztą wprost do Fundacji.

Jak podkreśla Fundacja, nie wolno zapomnieć o raporcie, w którym zostanie potwierdzona 15-godzinowa aktywność wspierająca środowisko polonijne. Nazwiska zakwalifikowanych osób będą znane do 15 czerwca.

Spis potrzebnych dokumentów oraz regulamin programu można znaleźć na stronach internetowych.W tym roku program stypendialny będzie przeprowadzany w ramach dwóch etapów: w semestrze wiosennym 2017/2018 oraz jesiennym 2018/2019. Jest on współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polski nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

kc

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test