CZESKI CIESZYN / Do konkursu Nowe Inicjatywy 2017 organizowanego przez Zarząd Główny PZKO został nominowany zrealizowany w ubiegłym roku pomysł umieszczenia na odnowionej elewacji siedziby MK PZKO Czeski Cieszyn-Sibica napisu „Dom Polski PZKO Sibica”

Inicjatywę estetytacji elewacji siedziby zgłosiła prezes sibickiego MK Irena Kołek.  W uzasadnieniu m.in. czytamy, iż „nowy napis jasno określa, że budynek należy do miejscowych Polaków, informacja ta dociera również do przejeżdżających autobusami czy pociągami, napisem „Dom Polski” oznaczane są siedziby Polaków na całym świecie, napis wzbudza zainteresowanie, promuje polskość na Zaolziu, a  estetyzacja budynku MK PZKO Sibica podkreśla doniosłość 70-lecia PZKO”.

Instalację nowego napisu przeprowadzono w czynie społecznym.

Kolejne dwie nominacje do Nowych Inicjatyw PZKO przedstawimy jutro. Zgłoszone inicjatywy publikowane są porządku alfabetycznym.

red

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test