TRZYNIEC / Zebranie sprawozdawcze Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Trzyńcu-Osiedlu odbyło się 11 marca w Domu PZKO im. A. Wawrosza.

Zebranych przywitała sekretarz MK Barbara Węglorz. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć osób, które zmarły w ubiegłym roku. Ramowy plan pracy Miejscowego Koła PZKO na rok 2018 przedstawiła jego prezes Barbara Bulawa. Omówiła również trudności, z jakimi Koło zmagało się w ubiegłym roku, np. z wymianą okien w Domu PZKO.

Zebranie sprawozdawcze umiliła krótkim programem Ania Bohm, młoda pianistka, grając na fortepianie utwór Žabka Petra Bazala oraz Preludium Johana Sebastiana Bacha. Po występie Joanna Martynek zdała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, zaś Jola Wawrzyczek poinformowała o stanie gospodarczym Koła. Pod koniec zebrania Barbara Węglorz złożyła również gratulacje Wandzie Chlup z Klubu Kobiet za wpis do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO (nominację złożyła Sekcja Kobiet ZG PZKO) oraz podziękowała rejonowym MK za rozprowadzanie znaczków członkowskich PZKO.

GCh

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA Kapela Lipka
REKLAMA Uroczysta akademie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test