KARWINA / Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz oraz dr Lucyna Sadzikowska były gośćmi Klubu Dyskusyjnego w Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie we wtorek 6 marca. Bohaterem spotkania był pisarz Gustaw Morcinek.

W Klubie Dyskusyjnym, który działa regularnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca, przywitała obecnych nowa kierownik Oddziału Literatury Polskiej Barbara Kołatek. Przypomniała, że w tym roku Karwina obchodzi swoje 750-lecie i rozmowy o pochodzącym z tego miasta Gustawie Morcinku dobrze wpisują się w jubileusz. Przedstawiła zajmującą się naukowo od wielu lat twórczością pisarza prof. Krystynę Heskę-Kwaśniewicz oraz jej doktorantkę Lucynę Sadzikowską, autorkę pracy „Szukanie kluczy. O literaturze poobozowej Gustawa Morcinka”.

Prof. Heska-Kwaśniewicz wyraziła radość ze spotkania w Karwinie. – Już nie Morcinkowej, bo tej starej Karwiny już nie ma, ale przecież jest ta sama nazwa miasta. W tym roku w grudniu minie 55 lat od śmierci pisarza – przypomniała. – Drugą taką rocznicą jest 50 lat od śmierci Zofii Kossak-Szczuckiej i nawet w kwietniu w Senacie RP będzie uroczysta sesja związana z pisarką.

– Morcinek jest pisarzem znakomitym, fascynującym i ciągle jeszcze nie dość odkrytym – podkreśliła pani profesor. Razem z dr Sadzikowską wymieniły charakterystyczne cechy jego twórczości, ilustrując je licznymi przykładami ze szczególnym uwzględnieniem literatury poobozowej. Omówiły nurt pisarstwa zajmujący się kondycją człowieka, nurt mistycyzujący, opisujący dobro i zło w warunkach obozowych, motyw kłamstwa, metafory, ponadczasowy komizm itd. Zwróciły uwagę na szczegóły, do których autor powracał w kolejnych książkach. Wymieniły bohaterów, których pierwowzorem były postacie autentyczne, podkreśliły znaczenie zmysłu obserwacyjnego pisarza.

Ponieważ spotkanie odbywało się w Karwinie, szerzej zatrzymano się przy „Czarnej Julce”. Podczas dyskusji także słuchacze podzielili się swoimi refleksjami nad lekturą książek Morcinka, wspominali spotkania swoje czy krewnych i znajomych z pisarzem, które na zawsze pozostały w ich pamięci.

CR

Tagi: , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA Kapela Lipka
REKLAMA Uroczysta akademie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test