HAWIERZÓW / Jak zapewnić lepsze możliwości hawierzowskim sportowcom wszystkich kategorii? To pragnie stwierdzić miasto Hawierzów poprzez kwestionariusz dotyczący możliwości sportowych w mieście. Odpowiedzi można zaznaczać na stronach internetowych miasta.

Kwestionariusz dostępny będzie do 9 kwietnia i pomoże w ocenie infrastruktury sportowej Hawierzowa oraz poziomu zadowolenia miaszkańców z aktualnego stanu.

Jak podkreślają przedstawiciele miasta, wyniki ankiety będą podstawą do wytwarzanej w ramach projektu europejskiego koncepcji rozwoju sportu.

kc

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test