CZESKI CIESZYN / Nowe strony internetowe PZKO i Festiwal PZKO. Chociaż tematów na dzisiejszej naradzie Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego było sporo, właśnie te dwie kwestie poruszane były najszerzej.

Nowe strony internetowe PZKO już się projektują, do końca miesiąca od strony technicznej powinny być gotowe. To jednak jedna strona medalu. Drugą jest aktualizacja danych, zwłaszcza tych dotyczących Miejscowych Kół PZKO. Aktualizacja będzie przebiegała na podstawie wypełnionych przez Koła formularzy.

Ponadto Halina Szczotka, która z ramienia ZG zajmuje się uruchomieniem nowych stron PZKO, zwróciła się do obecnych na zebraniu członków zarządu o to, by zastanowili się, które z informacji zawartych na działających w tej chwili stronach przenieść na strony nowe. – Prawdą jest, że teraz na stronach internetowych PZKO sporo jest informacji nieaktualnych. Nie chciałabym jednak, żebyśmy przeoczyli jakieś istotne dane – wyjaśniła.

Jednak tematem nr 1 obrad był Festiwal PZKO, który tym razem odbędzie się w Trzyńcu, a konkretnie przygotowania do niego. – Chociaż data 25 maja 2019 wydaje się być odległa, to czasu w nadmiarze nie mamy – stwierdziła prezes PZKO Helena Legowicz. – Zatem konieczne jest, żebyśmy dzisiaj ustalili, kto jaką komisją będzie kierował – dodała. 

Na czele komisji ekonomiczno-prawnej stanął Andrzej Suchanek, komisji programowej Halina Szczotka, a komisji organizacyjnej Piotr Chroboczek. 

Natomiast jeżeli chodzi o Konwent Prezesów, to zostanie zwołany w kwietniu. – Miał odbyć się co prawda w marcu, jednak jest jeden bardzo ważny temat, z którym na Konwencie przyjdzie nam się zmierzyć, a jest nim nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Musimy się do niego przygotować, żeby prezesom Kół przekazać wszystkie istotne informacje z nim związane – wyjaśniła prezes Legowicz.

ikz

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test