Budowa kolei z Bogumina do Cieszyna postępuje bardzo szybko. Przy Cieszynie sypanie wału przez aleję ku rogatkom na Saskiej Kępie jest już bliskie ukończeniu.

Z Bogumina do Rychwałdu, a z Orłowej do Cieszyna roboty ziemne już większą częścią pokończone, tylko między Rychwałdem a Orłową jest znaczniejsza przerwa. Na przestrzeni między Orłową a Dąbrową używają już nawet szyn do przewożenia po nich ziemi.

I niektóre domki strażnicze już są gotowe.

Równocześnie ma Cieszyn być ozdobiony założeniem parku angielskiego w alejach, gdzie już także rozpoczęto roboty.

(„Gwiazdka Cieszyńska”, marzec 1868, przedruk „Zwrot”, marzec 1968)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test