KARWINA / „Porwani przez Lwów” to wystawa fotograficzna Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograficznego, którą przez cały luty zwiedzać można w budynku Biblioteki Regionalnej na Rynku Masaryka w Karwinie-Frysztacie.

We wrześniu ubiegłego roku członkowie Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograficznego Norbert Dąbkowski, Kazimierz Grochol, Radomir Krygiel, Wojciech Raczkowski i Marian Siedlaczek uczestniczyli w plenerze fotograficznym we Lwowie. Wystawa jest plonem tego wyjazdu.

Prezentują na niej ciekawe miejsca i ludzi, których spotkali, nie tylko w ukraińskim dziś Lwowie, ale również w polskim Przemyślu. – Lwów to fantazja, to trochę Paryż, trochę Rzym – mówią o mieście, które ich urzekło i porwało i do którego, jak zapowiadają, na pewno jeszcze powrócą.

Wystawa, której współorganizatorem w Karwinie jest Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej, czynna jest do końca lutego w godzinach otwarcia biblioteki. Wcześniej prezentowana była w czeskocieszyńskiej kawiarni literackiej Avion.

Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

CR

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test