Domowy ubój wieprzy został specjalnie uregulowany, o czym już szczegółowo było pisane. Ostatnio Ministerstwo Handlu Wewnętrznego wydało specjalne rozporządzenie, w którym dokładnie określa, kto przy domowym uboju wieprzy jest zwolnionym od oddania smalcu.

Dla informacji podajemy, że ze zwolnienia mogą korzystać tylko górnicy oraz hutnicy pracujący przy wyziewającym gorącu. U hutników nie wystarczy pracować tylko w gorącu lub w pyle, ale trzeba pracować bezpośrednio przy piecach wydzielających ciepło.

Pod określeniem górnik rozumie się wszystkich zatrudnionych pod ziemią oraz tych, którzy pracują na powierzchni, a otrzymują dodatkowe kartki żywnościowe takie same jak górnicy.

O zwolnienie może ubiegać się właściciel wieprza lub członek domostwa, który razem mieszka z właścicielem tucznika.

Zaznaczyć trzeba, że zwolnienie można uzyskać tylko na pierwszy ubój. Przy zabiciu drugiego lub trzeciego wieprza w ciągu roku nie może ani górnik, ani hutnik zyskać ponownego zwolnienia.

(Kto może być zwolnionym od oddania smalcu z uboju domowego. „Głos Ludu” nr 5, 13 stycznia 1952)

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test