WARSZAWA / W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ogłoszona została IX edycja Konkursu „Być Polakiem”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

Temat główny „Kartki z historii Polski z 1918 roku” i forma prac konkursowych rozdzielone zostały według poszczególnych grup wiekowych:

Grupa 1: 6-9 lat: „Polska i Polacy. Pocztówka z 1918 r.” – prace plastyczne.

Grupa 2: 10-13 lat: „Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.” – prace literackie.

Grupa 3: 14-16 lat: „Jesteś redaktorem gazety miejskiej. Przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.” – prace literackie.

Grupa 4: 17-22 lata: „Polska i Polacy w 1918 r.” – prace literackie.

Grupa 5: 10-22 lata: „Program np. TV, internetowy, radiowy o odzyskaniu niepodległości w 1918 r.” – prace multimedialne.

Konkurs „Być Polakiem”, którego organizatorami są Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii oraz Fundacja „Świat na Tak”, jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski.

Konkurs jest zaproszeniem do refleksji o polskiej tradycji i języku, zachętą do poznawania polskiej historii i roli Polaków w kształtowaniu europejskiego i światowego dziedzictwa.

W ubiegłorocznej VIII edycji wzięło udział 1500 uczestników z całego świata, nagrodzeni zostali również uczniowie z Zaolzia.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Konkursu: www.swiatnatak.pl/byc-polakiem-IX-2018. Prace nadesłane bez kompletnie wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wyróżnianym, jednak laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz. Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne, prace zbiorowe nie będą oceniane.

Prace plastyczne oraz prace multimedialne (na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub SD) przesyłać można na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska, z dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs „Być Polakiem”, prace pisemne również elektronicznie na adres bycpolakiem2018@gmail.com z podaniem w temacie maila nazwiska i imienia, wieku oraz kraju zamieszkania autora i tytułu pracy.

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2018 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 22 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej Konkursu.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test