Na ekranie kinoteatrów w Morawskiej Ostrawie pojawił się po raz pierwszy film wytwórni kinematograficznej polskiej.

Dyrekcja kina Odeon, wystawiając pod protektoratem konsula dra Karola Ripy „Huragan”, film na tle walk niepodległościowych z 1863 roku osnuty, uświetniła pierwsze przedstawienie, nadając mu charakter oficjalny.

Lożę konsula udekorowano wstęgami o barwach państwowych polskich, a z chwilą jego pojawienia się odegrała orkiestra hymny państwowe: polski i czeskosłowacki, witane przez licznie zebraną publiczność hucznymi oklaskami.

Muzyka, dostosowana do przebiegu akcji, oparta wyłącznie na motywach polskich, przyczyniła się do podniesienia uroczystego nastroju.

W przedstawieniu tym wziął udział korpus konsularny w Morawskiej Ostrawie, przedstawiciele władz czeskosłowackich oraz wybitniejsze jednostki społeczeństwa polskiego i czeskosłowackiego.

(Wyświetlanie pierwszego filmu polskiego. „Gazeta Kresowa” nr 15, Frysztat, 11 kwietnia 1929)

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test