CZESKI CIESZYN / Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia wyszła drukiem publikacja opisująca dzieje polskiego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Zaolziu. Promocja publikacji pt. „Z dziejów polskiego społecznego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Śląsku Cieszyńskim – Zaolziu w Republice Czeskiej” odbędzie się dzisiaj w Domu PZKO na ul. Bożka w Cz. Cieszynie. 

Publikację Józefa Wierzgonia można zakupić dzisiaj o godz. 17.00 podczas Spotkania z kolędą w MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum w Domu PZKO na ul. Bożka w Cz. Cieszynie.

Można ją będzie też nabyć po Nowym Roku w sekretariacie ZG PZKO.

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test