CIESZYN / W sobotę 28 października w galerii w Domu Narodowym w Cieszynie otwarto wystawę Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego (CTF). Swoje fotografie prezentuje wszystkich 21 członków towarzystwa.

Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne  pochwalić się może długą, bo prawie 90-letnia historią. W roku 1930 powstał Amatorski Foto-Klub. Od tego czasu fotograficy w Cieszynie praktycznie ciągle się spotykają, wymieniają się doświadczeniami, organizują wspólne plenery fotograficzne, których plon prezentują później na wystawach. 

Już w latach osiemdziesiątych ub.wieku fotograficy z Zaolzia nawiązywali współpracę z Cieszynem. Na wzór CTF na przełomie tysiącleci powstał ZTF czyli Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne. Zaowocowało to później m.in. wspólnymi plenerami i wystawami obu organizacji.      

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test