KARWINA / W Bibliotece Regionalnej przy Rynku Masaryka w Karwinie-Frysztacie do 29 listopada oglądać można wystawę malarstwa „The best from BEST”, zorganizowaną z okazji 15-lecia Pracowni Sztuk Pięknych działającej w Spółdzielczym Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany w Bielsku-Białej.

Wystawa w Karwinie jest pierwszą prezentacją Pracowni poza granicami Polski. W Bibliotece Regionalnej swoje prace pokazuje 30 twórców. Okazją do rozmowy z nimi będzie finisaż wystawy 29 listopada o godz. 17.

Pracownia Sztuk Pięknych obchodzi w tym roku swój jubileusz, została założona w Bielsku-Białej w 2002 roku. Na zajęcia odbywające się raz w tygodniu uczęszczają miłośnicy sztuki, twórcy nieprofesjonalni oraz mieszkańcy Bielska-Białej i okolic. Program jest zróżnicowany, dostosowany do potrzeb zarówno początkujących, jak i zaawansowanych malarzy.

„Po piętnastu latach – czytamy w katalogu wystawy – Pracownia stała się jedną z najbardziej aktywnych na Podbeskidziu, a zainteresowanie zajęciami nieustannie wzrasta; obecnie w pracowni maluje około 30 osób. Pracownia skupia osoby bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych posiadające potrzebę tworzenia, osoby różnych zawodów godzące obowiązki rodzinne i zawodowe z pasją malowania”.

Opiekę artystyczną i merytoryczną nad Pracownią sprawuje dr hab. Krzysztof Dadak, bielski malarz i grafik, nauczyciel malarstwa na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego i w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.

Powstające w Pracowni dzieła prezentowane są na wystawach. Odbyło się już w Bielsku-Białej i okolicy około 60 wystaw indywidualnych, z czego blisko połowa to wystawy debiutanckie, i 10 wystaw zbiorowych, zorganizowano 7 plenerów.

Projekt „The best from BEST” otrzymał wsparcie finansowe w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test