REGION / Już dziś wieczorem o godz. 18.00 w jabłonkowskim kinie możemy obejrzeć Film dokumentalny „Zaolzie – fenomen Z”, który zdobył pod koniec października nagrodę specjalną na międzynarodowym festiwalu filmów polonijnych w Warszawie. 

Film trwający 100 minut zawiera wypowiedzi prawie 80 osób. O sprawach zaolziańskich, o miłości do tego skrawka Ziemi, ale też o problemach nękających żyjącą tu polską mniejszość.

 Respondenci wypowiadali się na takie tematy jak: tutejsza kultura, tradycja, dwujęzyczność, tożsamość narodowa, społecznikostwo, religijność i wiele innych.

– Nie zabrakło w nim też wypowiedzi naszych czeskich sąsiadów ani Zaolziaków mieszkających od lat poza Zaolziem. Jedną z intencji filmu jest zaznajomienie Czechów jak i Polaków żyjących poza obrębem RC z istnieniem polskiej mniejszości na terenie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Film pragnie też zachęcić Zaolziaków do refleksji nad tym, czy jesteśmy w stanie uratować polskość na Zaolziu, która bez naszego osobistego wkładu może za parę lat ulec unicestwieniu. – wyjaśnia pomysłodawczyni i realizatorka filmu Izabela Wałaska. 

Premiera filmu odbyła się 6 października, natomiast pod koniec października film zdobył nagrodę XII festiwal filmów polonijnych „Losy Polaków” w Warszawie. 

– Wysłałiśmy zgłoszenie na odbywający się w Warszawie XII festiwal filmów polonijnych „Losy Polaków” w wielkim pośpiechu, co w konsekwencji oznaczało, że nasz film dokumentalny „Zaolzie – fenomen Z” został zarejestrowany pod roboczym tytułem „Fenomen Zaolzie” , w wersji, którą jeszcze później poprawialiśmy – wyjaśnia Izabela Wałaska. 

To druga nagroda na tym festiwalu, pierwszą dostali twórcy filmu w roku 2016 za dokument „Pocztówka z Zaolzia”.

– Niestety również w tym roku nie mogłam osobiście odebrać nagrody, więc nie było mi dane spędzić czas w emocjonującej atmosferze podczas uroczystej gali. Jednak pomimo to nagroda była dla mnie ukoronowaniem czteroletniej (z przerwami) pracy. Natomiast dla moich współpracowników Luďka Ondruški (kamera), i zwłaszcza tych młodszych: Bartłomieja Klimszy (montaż), Pauliny Bielesz (dźwięk) na pewno zachętą do dalszej twórczości – dodaje. 

Kolejna projekcja filmu na Zaolziu odbędzie się 24 listopada o godz.18 w jabłonkowskim kinie oraz 8 grudnia o godz. 18.00 w PZKO Błędowice.

Film można nabyć w polskiej księgarni przy ul. Czapka 7 w Czeskim Cieszynie albo zamawiając pod nr: 777 80 89 33, czy mailowo: zaolzie.potrafi@gmail.com

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Kino z polskim akcentem
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test