CZESKI CIESZYN / W czwartek 16 listopada zorganizował ZG Macierzy Szkolnej dla prezesów i skarbników poszczególnych Kół Macierzy coroczne spotkanie, tym razem w Bowling Centrum w Cieszynie Czeskim.

Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe osiągnięcia ZG i plany na najbliższy rok. Priorytetem na 2018 rok jest wykonanie nowego logotypu Macierzy i  dążenie do tego, by od 2019 roku zapewnić organizatorom Zjazdu Gwiaździstego podstawowy kapitał w wysokości 150 000 koron na wynajem stoku i bieżni.

Zebrani mogli obejrzeć wystawę o Naczelniku Piłsudskim wypożyczoną z Konsulatu Generalnego RP w Ostrawi.

W drugiej części spotkania odbył się turniej w bowlingu, podczas którego  kontynuowano rozmowy i zapisywano pomysły czy wymieniano się doświadczeniami.

Najlepszą zawodniczką wśród kobiet okazała się Małgorzata Piasecka z Cieszyna, a wśród panów najlepszy wynik uzyskał Henryk Hanzel z Karwiny.

Przedsiąwzięcie było współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej nad Polonią i Polakami za granicą.

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test