CZESKI CIESZYN / Ciekawą atrakcję w minioną środę przygotowało dla swych podopiecznych czeskocieszyńskie przedszkole przy ulicy Akacjowej. Zaproszono muzyka Radka Śmiłowskiego, który zaprezentował góralskie jasełka.

Nie było to jednak zwykłe przedstawienie z podziałem na aktorów i widzów. Dzieci brały bowiem czynny udział w przedstawieniu, dzięki czemu nie tylko poznawały nowe treści, ale lepiej je przyswajały. – No i świetnie się bawiły – dodaje Śmiłowski.

W ramach spektaklu dzieci nie tylko zapoznały się z obrzędowością ludową dotyczącą Świąt, przypomniały sobie kolędy i poznały pastorałki góralskie, lecz także bawiły się w zbójników, w kapustę.

Wysłuchały też barwnych opowiadań o górach i owieczkach. I znów nie tylko słuchały, ale też chodziły z góralami po kolędzie.

Przedszkolaki poznały strój góralski, instrumenty ludowe oraz inne elementy swej rodzimej kultury. Program prowadzony był gwarą.

Nie jest to całkowita nowość, gdyż z podobnym występem Śmiłowski objechał Zaolzie kilka lat temu, natomiast w tym, co przygotował na ten rok, nowością jest urozmaicenie naszego góralskiego folkloru elementami jazzowymi.

(indi)

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test