CZESKI CIESZYN / Obchody Święta Niepodległości odbywały się również na Zaolziu. Na ciekawy koncert z tej okazji zaprosił w sobotę Zarząd Główny PZKO i jego Sekcja Śpiewaczo-Muzyczna.

W Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 15. rozpoczął się koncert pt. Polska Literatura Muzyczna w Zaolziańskiej Odsłonie.

Zaśpiewały Chór Mieszany Lira z Karwiny Darkowa, Chór Mieszany Dźwięk z Karwiny Raju, Chór Żeński Melodia z Nawsia oraz Polski Chór Mieszany Collegium Canticorum. Koncert prowadził Tomasz Piwko.

Posłuchać można było też występów solistów: sopranistki Ireny Nowickiej, tenora Władysława Czepca. Na organach zagrała Marta Wierzgoń.

Chóry zaprezentowały głównie repertuar sakralny i patriotyczny. Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem Hymnu III Tysiąclecia.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test