CZESKI CIESZYN / W piątek 13 października w Domu ZG PZKO na ul. Bożka w Czeskim Cieszynie podziękowano za długoletnią pracę zasłużonym członkom Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. W programie wystąpił młodzieżowy zespoł Nonet z Karwiny-Frysztatu. 

Najwyższe odznaczenie związkowe przyznano 76 działaczom, którzy podczas uroczystego spotkania wpisali się do Złotej Księgi PZKO.

– Nie znam drugiej takiej organizacji w Europie, która by nagradzała swoich członków za co najmniej 30 lat bezinteresownego działania na rzecz tej organizacji. To jest jeden z powodów dla których tak bardzo ważne dla nas powinno być to odznaczenie. Drugim powodem jest to, że przynajmniej w ten sposób możemy podziękować za bezinteresowną działalność i pokazać, że mamy całą masę ludzi, którzy chcą pracować na rzecz zachowania naszej tożsamości narodowej na Zaolziu. Kiedy przeglądałem tę księgę, to zauważyłem, że pierwszy wpis został dokonany w 1985 roku – mówił prezes PZKO Jan Ryłko i dodał, że pierwszym, który wpisał się do Złotej Księgi PZKO, był Karol Piegza.

– Dla mnie to wy jesteście najlepszą reprezentacją Zaolzia – dodał Jan Ryłko.

Odznaczenia Wpis do Złotej Księgi Zasłużonych i upominki wręczyli działaczom prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC Jan Ryłko, konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski oraz senator Jerzy Cienciała. W uroczystości wziął udział również Eugeniusz Delong.

– Z naszego koła PZKO zostali odznaczeni dwaj kierownicy zespołów, które mają najdłuższą tradycję. Bogdan Ondraszek z Gimnastów i Janusz Ondraszek z zespołu teatralnego są kontnuatorami tradycji, która ma u nas w Wędryni głębokie korzenie, trzeba podkreślić, że daleko głębsze jeszcze niż samo istnienie PZKO. Cieszymy się, że właśnie te dwie formy działania weszły w struktury PZKO w 1947 roku i dzięki temu przetrwały do dnia dzisiejszego – mówił prezes MK PZKO w Wędryni Bogusław Raszka, który również został odznaczony Wpisem do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO.

– Wrażenia są niesamowite, nie spodziewałam się tego. Jestem wzruszona tym wszystkim, ilu tych osób jeszcze pracuje, to wszystko, co robią i co czują w sercu, że tyle ich się poświęca na rzecz polskości na Zaolziu – mówiła Pawełka Niedoba, która też dołączyła do grona odznaczonych.

Nominowani do wpisu do Złotej Księgi: Bogusław Raszka, Janusz Ondraszek, Bohdan Ondraszek, Anna Heczko, Helena Kapustkowa, Józef Gnida, Jan Śniegoń, Renata Szkucikowa, Wanda Karolina Gnida, Urszula Puszkiewicz, ks. Bogusław Kokotek (in memoriam), Marian Weiser, Edward Polok, Henryk Paździora, Marta Neděla, Alfred Lotter, Bronisław Kuczera, Helena Adamec, Władysław Czendlik, Jadwiga Króliczek, Anna Rzyman, Stanisław Zientek, Irena Szeliga, Bogusław Czapek, Tadeusz Guziur, Józef Gurbiel, Helena Bałon, Henryk Wranik, Franiszek Kowalczyk, Stanisław Śniegoń, Andrzej Michalik, Danuta Mrózek, Gertruda Sabela, Maria Henner, Erika Tomanek, Anna Piszkiewicz, Irena Kufowa, Tadeusz Broda, Władysław Owczarzy, Ernestyna Brodowa, Jan Lotter, Wanda Janáčková, Jan Mrózek, Anna Rzymanowa, Piotr Stec (in memoriam), Władysław Szczyrba, Paweł Pieter, Wanda Zahradnik, Henryka Palowska, Maria Harokowa, Józef Chmiel (in memoriam), Andrzej Wygrys, Paweł Łaboj, Marta Waszut, Józef Wierzgoń, Bronisław Liberda, Zbigniew Kubeczka, Antoni Szpyrc (in memoriam), Jan Kaleta, Jadwiga Karolczyk, Jarosław Miczek, Pawełka Niedoba, Tadeusz Filipczyk, Karol Suszka, Bogdan Kokotek, Tadeusz Wantuła, Otylia Toboła, Czesława Rudnik, Leon Kasprzak, Krystyna Mruzek, Antoni Łacek. Za Sekcję Kobiet ZG PZKO nominowane zostały: Władysława Byrtus, Maria Owczarzy, Czesława Schnapka i Wanda Chlup. 

AS

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test