CZESKI CIESZYN / W najbliższy czwartek odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Międzygeneracyjnego Uniwerstytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC. Na spotkanie został zaproszony chirurg Stanisław Czudek pracujący w różnych krajach na całym świecie.

Stanisław Czudek zastanawia się nad problemami, z którymi boryka się współczesna medycyna. Wykład pt. „ Medycyna Świata w roku 2017“ będzie poświęcony chorobom, na które najczęściej chorują ludzie w cywilizowanym świecie. Okazuje się, że dominują choroby nowotworowe, jak stwierdza wykładowca, co trzeci człowiek choruje na „raka”.

Stanisław Czudek, który porusza się w onkologii przez prawie 35 lat, próbuje analizować tę dziedzinę. Wykładowca podzieli się bogatymi doświadczeniami z zakresu onkologii i onkochirurgii w różnych krajach świata.

Wykładowca jest absolwentem Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie oraz Wydziału Medycznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Pracę rozpoczynał w szpitalu na Podlesiu w Trzyńcu, następnie zaś został ordynatorem oddziału chirurgii Centrum Onkologicznego Mendla w Nowym Jiczynie. W 2009 r. został wybrany lekarzem roku w plebiscycie ogłoszonym przez Związek Pacjentów Republiki Czeskiej.

Jest pracownikiem Wydziałów Medycznych uczelni w Ołomuńcu, Brnie, Bratysławie, Martinie, Ostrawie, Katowicach, Warszawie, Strasburgu (Francja), Jinan (Chiny). Pracuje dla redakcji czasopism medycznych: „Wiadomości Lekarskie”, „Postępy nauk medycznych”, „Videochirurgia”, „Slovenská chirurgia”, “Lancet Oncology”. Należy do towarzystw medycznych różnych krajów całego świata.

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test