CZESKI CIESZYN / W czwartek w siedzibie Kongresu Polaków w Republice Czeskiej gościł prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dariusz Bonisławski spotkał się i rozmawiał z przedstawicielami polskich organizacji oraz z konsulem generalnym RP w Ostrawie. 

Prezes „Wspólnoty Polskiej” spotkał się przed południem z przedstawicielami Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, Harcerstwa Polskiego w RC, Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Cz. Cieszynie, Towarzystwa Nauczycieli Polskich oraz Kongresu Polaków w RC.

Podczas spotkań roboczych zastanawiano się, w jaki sposób Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” mogłoby wesprzeć potrzeby Polaków w Republice Czeskiej.

Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC reprezentowali na spotkaniu prezes Jan Ryłko, Anna Piszkiewicz, Andrzej Niedoba, Władysław Drong oraz Leszek Richter.

Andrzej Niedoba zaznajomił prezesa Dariusza Bonisławskiego z przebiegiem prac remontowych Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa, Anna Piszkiewicz przedstawiła działalność Sekcji i Klubów Kobiet. Leszek Richter przekaał uwagi na temat pisania i rozliczania wniosków przez Miejscowe Koła PZKO i Zarząd Główny,

– Przedstawiłem w skrócie Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, mówiłem, że jesteśmy największą organizacją polską w Europie działającą poza granicami kraju. W dalszej kolejności przedstawiłem wszystkie przemyślenia dotyczące współpracy PZKO z organizacjami w Polsce, m. in. Senatem RP, Sejmem RP, Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i innymi. Okazało się, że „Wspólnota Polska” może wesprzeć rozbudowę Domu PZKO w Mostach jeszcze w tym roku. Pana prezesa zainteresowały też informacje przekazane przez Annę Piszkiewicz na temat Sekcji Kobiet oraz działalności klubów kobiet. Od razu zaproponował, żeby system działania klubów kobiet zaproponować organizacjom polskim na Litwie i napisać wspólny polsko-litewski projekt. Zostaliśmy poinformowani o działalności stowarzyszenia, o zmianach jakie mają być wprowadzone – mówił po spotkaniu prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC Jan Ryłko.

W ramach czwartkowych rozmów ustalono m.in. też powstanie wspólnej komisji „Wspólnoty Polskiej” i Kongresu Polaków w RC, która pochyli się nad „Wizją 2035”, czyli strategią rozwoju polskości na Zaolziu.

– Tematem rozmów były realizowane i przygotowane projekty, które mogłyby być wsparte przez stowarzyszenie. Rozmawialiśmy głównie o Zjeździe Gwiaździstym i Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Podczas rozmów z przedstawicielami Harcerstwa Polskiego w RC tematem głównym były szkolenia i nowoczesne formy uaktywniania młodzieży poprzez pracę na rzecz Harcerstwa – zdradził Tadeusz Smugała prezes Macierzy Szkolnej w RC.

Zastanawiano się na przykład, w jaki sposób zorganizować przyszłoroczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości czy jak wspierać polskie szkoły. Dariusz Bonisławski w czwartek po obradach zatrzymał się również w Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa, a w piątek wziął udział  w Europejskiej Konferencji Metodycznej na Węgrzech.

AS

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test