KARWINA / Już jutro 21 października oraz w następną sobotę 28 października od godz. 9 na zapomnianym i niszczejącym cmentarzu ewangelickim w starej Karwinie (dawniej kolonie Meksyk i Nowy Jork) odbędą się prace porządkowe w celu ratowania tej nekropolii i „przywrócenia jej do życia”.

– Akcja ta ma charakter spontaniczny, niezależny i ekumeniczny. Zależy nam na zachowaniu pamięci o przodkach, o tym, by nie zapomniano, że w nieistniejącej już Karwinie mieszkali Polacy i mieli niebagatelny wkład w jej powstanie i rozwój – wyjaśniają organizatorzy.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że inicjatywa ta została podjęta w przededniu ewangelickiego Święta Reformacji i obchodzonej w tym Kościele Pamiątki Świętych Pańskich oraz Pamiątki Umarłych oraz katolickiego wspomnienia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.

W zeszłym tygodniu, z inicjatywy Beerclubu – Braci Kuflowej na Zaolziu, stawiło się dziesięciu wolontariuszy, którzy przez kilka godzin usuwali zwalone drzewa i karczowali krzaki.

Organizatorzy zapraszają każdego, niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu, komu leży na sercu pielęgnowanie polskich śladów na Zaolziu, aby w ramach swych możliwości wsparł tę akcję, czy to poprzez stawienie się na cmentarzu i włączenie się w prace porządkowe, a jeśli nie ma takiej możliwości, to przynajmniej poprzez powiadomienie o tej inicjatywie jak najwięcej potencjalnie zainteresowanych osób.

Fundatorem cmentarza był Jozef Kraina, którego szczątki również tam spoczywają.

Szczegółowych informacji udziela jeden z organizatorów:
kom. +420 607 895 465
e-mail: stkoa@seznam.cz

Podajemy jednocześnie współrzędne cmentarza – 49°49′30 N 18°28′1 E

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test