CZESKI CIESZYN / W najlbliższy czwartek odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Tym razem tematem będzie życie i twórczość etnografa i nauczyciela Jana Korzennego. 

  Wykład, który wygłosi Michał Przywara, rozpocznie się w czwartek 2 listopada o godz. 17.00 w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Cz. Cieszynie.

  Jan Korzenny był nauczycielem, etnografem i pisarzem. Urodził się w 1897 w Ustroniu w rodzinie hutniczej. Skończył seminarium nauczycielskie w Cieszynie.

  Pracował w szkołach w Datyniach Dolnych, Cierlicku Górnym, Mostach, był też kierownikiem szkoły w Dolnej i Górnej Łomnej.

  Po wojnie został członkiem Sekcji Folklorystycznej PZKO. Ponadto był historykiem, kronikarzem, poetą, pisał opowiadania i fraszki.

   

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA Kapela Lipka
   REKLAMA Uroczysta akademie

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test