CZESKI CIESZYN / W najlbliższy czwartek odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Tym razem tematem będzie życie i twórczość etnografa i nauczyciela Jana Korzennego. 

Wykład, który wygłosi Michał Przywara, rozpocznie się w czwartek 2 listopada o godz. 17.00 w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Cz. Cieszynie.

Jan Korzenny był nauczycielem, etnografem i pisarzem. Urodził się w 1897 w Ustroniu w rodzinie hutniczej. Skończył seminarium nauczycielskie w Cieszynie.

Pracował w szkołach w Datyniach Dolnych, Cierlicku Górnym, Mostach, był też kierownikiem szkoły w Dolnej i Górnej Łomnej.

Po wojnie został członkiem Sekcji Folklorystycznej PZKO. Ponadto był historykiem, kronikarzem, poetą, pisał opowiadania i fraszki.

 

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test