KARWINA / Radni Karwiny na swym wrześniowym posiedzeniu uchwalili, że miasto skorzysta z oferty wdowy po Józefie Chmielu i odkupi za sto tysięcy koron jego cenne zbiory. Wiele eksponatów znajdzie swoje miejsce w planowanym muzeum górniczym.

  Józef Chmiel z Darkowa był znanym na Zaolziu społecznikiem, wieloletnim współpracownikiem „Zwrotu”. 5 stycznia bieżącego roku obchodził osiemdziesiąte urodziny, 28 lutego nagle zmarł.

  Z zawodu był ratownikiem górniczym i górnicza Karwina była mu najbliższa. Miał wiele pasji, był historykiem z zamiłowania, dokumentalistą, kolekcjonerem, fotografem, publicystą, rękodzielnikiem.

  Pasjonował się wszystkim, co związane było z regionem, w którym mieszkał, z jego historią i żyjącymi tu ludźmi. Zbierał, starał się ocalić i zachować dla potomnych wszystko, co pamiątkowe i cenne, zarówno dokumenty, zdjęcia, jak i przedmioty.

  Na fotografiach dokumentował odchodzący w przeszłość krajobraz górniczego regionu i pokazywał je na wystawach. Oprowadzał wycieczki po okolicy.

  Był autorem czy współautorem publikacji o regionie, pisał artykuły, ale również wiersze i opowiadania. Wiele tworzonych gwarą zabawnych historyjek publikował w „Zwrocie”.

  Był pomysłodawcą imprez folklorystycznych, przede wszystkim Międzynarodowych Dni Folkloru Maj nad Olzą w Karwinie-Darkowie. Został laureatem Srebrnych Spinek, nagrody konsula generalnego RP w Ostrawie.

  Zajmował się również wyrobem ludowych instrumentów muzycznych, trombit i rogów pasterskich. Jego najdłuższa trombita zapisana została w „Księdze rekordów Guinnessa”.

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test